Bestuur van Stichting Bungkulung

Voorzitter: Marten van Loo

Penningmeester: José Koster

Secretaris: Menno Lammertsma

 

Correspondentie: Binnenkadijk 145, 1018 ZE Amsterdam

Telefoon: 020-6229577

Mobiel: 06-18289669

E-mail:info@stichtingbungkulung.nl

Wilt u onze activiteiten in Nepal financieel steunen? Dat kan door een periodiek of incidenteel geldbedrag over te maken op IBAN-nummer NL31 ABNA 0831 2685 65, t.n.v. Stichting Bungkulung.

Wilt u een specifiek project van de stichting sponsoren? Noemt u dan het betreffende project. Wij dragen er dan zorg voor dat uw bijdrage direct ten goede komt aan het genoemde project. De hoogte van het sponsorbedrag staat u natuurlijk geheel vrij.

De belastingdienst heeft op 29 januari 2010 de ANBI-status aan Stichting Bungkulung toegekend. Het RSIN nummer van de stichting is 8219 57 399.