COVID in Nepal

Zoals u in het nieuws hebt kunnen zien, gaat het ernstig de verkeerde kant op in Nepal. Zelfs in het hooggebergte in het Oosten van Nepal zijn de eerste COVID-doden officieel geregistreerd.

Wat hebben wij als stichting Bungkulung tot nu toe gedaan?

CAC Nepal heeft net van ons € 2.000 ontvangen voor het verstrekken van voedselpakketten aan met name prostituees en mensen bij de ziekenhuizen die moeten zorgdragen voor het eten van patiënten (familieleden). Met onze donatie kunnen ze even mee toe. Maar dat is, verwachten wij,  niet toereikend.

Babita, de verpleegkundige die werkt in het COVID hospitaal in het Oosten van Nepal, heeft gezegd dat de eerste COVID patienten zijn doorgestuurd naar het grote ziekenhuis in Theratum. Er is in de omgeving een toename van geregistreerde positief geteste Nepalezen. 

De school in Taplejung is dicht, de kinderen die wij ondersteunen zijn weer thuis. De situatie in Taplejung is gespannen. We houden de vinger aan de pols.  

De Pashmina sjaal fabriek is dicht. Er is geen geld meer om de werknemers te betalen. Hissi geeft aan dat het chaos is in de stad. Niemand kan naar het ziekenhuis waar ook gebrek is aan zuurstof. Als er al plaats is dan is dat gereserveerd voor de hogere klasse. De kans om als arbeider ondersteuning te krijgen is er niet.

We hebben nog wat extra geld achter de hand om meteen te ondersteunen. Behalve de voedselpakketten die nu gemaakt gaan worden, kunnen we op dit moment nog geen concrete hulp verlenen. We krijgen snel bericht als we iets kunnen doen.

Aan ons werd door een van de donateurs gevraagd of er behoefte is aan een extra donatie. Dat is natuurlijk altijd welkom. Want als het nu niet nodig is, dan kan straks in de wederopbouw wél weer hard nodig zijn. Het land is weer eens zwaar getroffen.

 

 

Voorzitter en penningmeester in Nepal
25 jarig bestaan CAC Nepal 3 februari 2018

Marten van Loo en José Koster hebben het 25 jarig bestaan van CAC-Nepal bijgewoond.

Ruim 100 mensen hadden de bijeenkomst bijgewoond. CAC-Nepals directeur Tulasa Lata Amatya heeft een 'token of friendship' aan onze organisatie gegeven. José Koster heeft namens Stichting Bungkulung een woord van dank uitgesproken.

Verder is een bezoek gebracht aan het hospital van CAC-Nepal. Het is indrukwekkend wat de staf daar, met de huidige beperkte middelen, nog kan doen. Er wordt nog steeds de mogelijkheid geboden om op een HIV besmetting en op Syfilis getest te worden. Als er positief wordt getest dan biedt CAC-Nepal nu de mogelijkheid om een peer person toegewezen te krijgen die meegaat naar het ziekenhuis voor verdere behandeling en die contact blijft houden met degene die besmet is. Dat blijkt goede resultaten op te leveren.

Het bestuur is ook bij Hissi Dongala van de Pashmina Factory geweest. Er zijn weer een aantal mooie sjaals meegenomen. Angela, de dochter van Hissi, is nu in het derde jaar van haar opleiding. Hissi is trots hoe haar dochter het doet met de studie.

Penningmeester in Nepal

In oktober 2017 is José Koster in Nepal geweest. Mede door de late moesson was het moeilijk om te reizen. 

Kinderen in Taplejung

Het is uiteindelijk niet gelukt Taplejung te bereiken. De weg was te slecht om te reizen en te wandelen. Gelukkig is het wel mogelijk geweest om Kashang Tenzing te ontmoeten. Hij vertelde dat de kinderen in Taplejung het goed doen. Ze zijn niet de top van de klas, maar zoals hij zei: "het gaat erom dat ze plezier hebben in school en werken naar eigen kunnen". Hij was een beetje verontrust omdat de kinderen wat ziek zijn geweest. Er heeft onder andere waterpokken geheerst. Kashang heeft beloofd om snel weer een update te sturen. De stichting heeft ervoor gezorgd dat hij in november een laserprinter, versterker voor de wifi kon aanschaffen. Verder heeft hij geld voor een trip voor de nieuwe kinderen in december ontvangen.

Babita Karkee

José was mee naar een feest (Tikka) bij de ouders van Babita Karkee in Jaljalee. Babita gaat nu het derde jaar verpleegkunde in. Ze is nog steeds erg enthousiast. Heeft in het dorp bij de meeste ouderen de bloeddruk opgenomen. Samen met ons gaat ze kijken of haar oma een staaroperatie kan ondergaan.

Pashmina Sjaals

In Kathmandu is de Pashmina sjaalfabriek bezocht en is overlegd met Tulasa Amatya, directeur van CAC Nepal. José heeft weer een aantal mooie sjaals meegekregen. De opbrengst van de sjaals wordt gebruikt voor de opleiding van de kinderen. Die zitten nu in het laatste jaar medicijnen en halverwege de studie fysiotherapie. De middelste zoon heeft basis tandheelkunde en werkt in Nepal. Hij wil volgend jaar de masteropleiding doen zodat hij als zelfstandig tandarts kan werken.

CAC Nepal

CAC Nepal heeft net weer een eerste vergoeding voor een project ontvangen. Voor een ander project doen ze mee in een samenwerking. Verder is een van de kinderen van een van onze donateurs nu in Nepal. Hij gaat ook CAC Nepal ondersteunen. In februari 2018 bestaat CAC Nepal 25 jaar. De stichting ondersteunt met een kleine bijdrage voor de update van het boekje wat CAC Nepal heeft bereikt. Daarnaast is het de bedoeling dat een van de bestuursleden naar de receptie in februari gaat.

Hierbij een foto impressie.

Kinderen in Taplejung

Vanaf begin 2017 heeft de Stichting de kans gekregen om tien kinderen onderwijs en huisvesting in Taplejung te geven. Kashang Tenzing is verantwoordelijk voor het aanname proces en zorgt voor de huisvesting. 

Hij heeft ons in juni 2017 doorgegeven dat alle tien de kinderen (waarvan dus vijf nieuw) goed acclimatiseren. De vijf kinderen die al langere tijd scholing en huisvesting krijgen, doen het goed op school. Het is even afwachten hoe het met de andere vijf kinderen gaat.

Jaarverslag en beleidsplan

Het jaarverslag 2016 met de rapportage over de cijfers is gereed. U kunt het jaarverslag hier en de jaarcijfers hier vinden.

Het beleidsplan 2017-2020 is vastgesteld. U kunt dit beleidsplan hier vinden.

In de maand december 2017 is onze voorzitter, Marten van Loo, naar Nepal gegaan en heeft de projecten van de stichting bezocht en gesproken met de belangrijkste deelnemers. Hieronder volgt informatie per project.

Ondersteuning kinderen in Taplejung

Kashang Tenzing. Taplejung.

Ondersteunt een vijftal kinderen. Door een grote donatie is het mogelijk om dit uit te breiden naar tien kinderen in 2017.

De kinderen ontvangen naast een bed om te slapen en eten om te overleven, ook een stuk opvoeding. Dat gaat met een duidelijke structuur en vrij veel discipline. De eisen die worden gesteld voordat een kind wordt aangenomen is dat de ouders niet zelf de middelen hebben om hun kinderen te ondersteunen; er wordt maximaal één kind per familie opgenomen, de kinderen moeten op verre afstand van een school wonen en de ouders moeten mee ondersteunen in de opvoeding en opleiding. 50% van de kinderen is een meisje. Buiten dat de kinderen naast school ook regelmatig in huis een tutor hebben, biedt Kashang ze ook ondersteuning aan in hun opleiding. In 2016 is namens de stichting een nieuw laptop gekocht en een tafeltennistafel. In 2017 maken de kinderen op kosten van de stichting een reisje buiten Taplejung maken.  

De school van de kinderen is kostbaar, dat komt omdat in Nepal naast de niet al te dure gemeentescholen er alleen privé boardingscholen zijn. De kinderen gaan naar een boardingschool omdat de aangeboden lesstof van een betere kwaliteit is. De lessen (behalve Nepalese taal) worden in het Engels aangeboden. Dit biedt ze meer kansen op de arbeidsmarkt. 

CAC-Nepal: directeur Tulasa Amatya

Marten heeft het kantoor van CAC-Nepal Kathmandu bezocht. Het is voor CAC Nepal geen gemakkelijke tijd geweest. Het aantal projecten is momenteel minimaal, de kliniek in Bakhtapur is gelukkig wel open. De directeur van CAC Nepal, Tulasa Amatya, probeert via de Nepalese regering ondersteuning te krijgen. Aangezien zij een hoog aanzien in Nepal heeft, met een goed netwerk op regeringsniveau, zou dat mogelijk moeten zijn. Zij is momenteel een van de acht leden die is aangenomen in de UN Women Nepal Civil Society Advisory Group. Daarnaast is zij in 2016 als afgevaardigde van de Nepalese regering voor de HWP Peace Advocay Committee naar Korea gegaan, de stichting heeft de reiskosten voor haar rekening genomen. 

Pashmina Sjaals

Hissi Dongala, weduwe en eigenaar van de Sunny Pashmina Factory. De stichting verkoopt haar sjaals. Ze gebruikt het geld voor de ondersteuning van de studie van haar kinderen. In 2016 hebben we drie keer een grote verkoop bij een van de bedrijven van donateurs van de stichting gehouden. Dat was succesvol. We hopen dit soort verkopen in 2017 voort te zetten. De donatie van de stichting voor de opbouw na de aardbeving van €1000 euro is opgegaan, waaraan is onduidelijk. Ze heeft in 2016 aan ons bestuurslid José laten zien dat ze haar muur had gestuukt. Marten zag geen vernieuwingen. Marten heeft naar de staat van het huis waarin ook de fabriek is gevestigd gekeken en is van mening dat er geen grote technische problemen zijn.

Ondersteuningscholing ouder kind

Babita Karkee een meisje van ongeveer 20 volgt de opleiding verpleegkundige. Babita is in het tweede jaar van de vierjarige opleiding tot verpleegkundige. Ze doet het goed en is heel enthousiast over de opleiding. Marten is op school geweest, heeft de principal gesproken. De stichting ondersteunt de opleiding voor 50%.

Goededoelenlunch ASR

Tijdens de goededoelenlunch van ASR, heeft Stichting Bungkulung zich gepresenteerd en pashminasjaals verkocht. De stichting heeft via deze weg bekendheid gegeven aan haar activiteiten. De sjaals komen uit de fabriek van Hissi Dongala. De opbrengst gaat naar de scholing van haar dochter Anjeela.

Steptocht 2016

De stichting heeft op 9 oktober 2016 haar jaarlijkse steptocht gehouden. Onder leiding van Menno Lammertsma van Stepping Menno werd het een mooie steptocht door de Spaarndammerbuurt. Foto's staan op onze Facebook pagina.

Penningmeester José Koster naar Nepal

Op 14 december 2015 is onze penningmeester naar Nepal vertrokken, om ter plekke te bekijken wat de aardbeving heeft aangericht; met name voor onze projecten in Kathmandu en eventueel ook in Taplejung.

CAC Nepal heeft op dit moment een kleine kantoorruimte gevonden. Van daaruit worden de werkzaamheden weer gestart.

De Pashmina fabriek van Hissi Dongala Sherpa zal zeker ook bezocht worden.

 

 

Verzoek CAC Nepal

Onlangs ontvingen wij een dringend verzoek van Tulasa Amatya, directeur van CAC Nepal. Een van haar oudste medewerkers is dakloos geworden door de aardbeving. Anderen in hetzelfde dorp zijn onder het puin bedolven en overleden.

De samenleving is ontwricht; net als elders in het land. Doneren aan giro 555 helpt uiteraard. Mocht u echter een bijdrage willen geven op persoonsniveau, dan weet u dat hulp via onze stichting (NL31 ABNA 0831 2685 65) rechtstreeks naar CAC Nepal gaat ter ondersteuning van het vele werk dat er de komende tijd op hen af komt.

Wij weten dat velen van u al een belangrijke bijdrage leveren en zijn ons ervan bewust hiermee iets extra’s te vragen; maar alle beetjes helpen.

 

 

Aardbeving in Nepal

Wij zijn heel erg geschrokken van de zware aardbeving die Nepal heeft getroffen. Gelukkig kunnen wij u meedelen dat geen van onze mensen die wij ondersteunen in Nepal zijn verongelukt of gewond. Hoe precies de staat van alle gebouwen is, is voor ons op dit moment onbekend.

 

 

Werken voor CARE of CSF

CAC-Nepal behoudt toegang tot het werken met de doelgroep om zo haar doelstellingen t.a.v vrouwen, vrouwenhandel, HIV/aids preventie en kansarme kinderen te bereiken. CAC-Nepal heeft haar vereiste beleidsdocumenten (policy papers) vernieuwd, ze zijn weer up-to-date. Mede dankzij een eenmalige donatie vanuit onze stichting is dat mogelijk gemaakt. Hiermee voldoet CAC-Nepal aan de vereiste van internationale donor organisaties als UN, USAID, CARE of SCF (Save the Children Fund) om mee te mogen dingen in aanbestedingen.

CAC-Nepal is een organisatie die in de basis zeer smal is. Dus ook zonder eigen beleidsmedewerkers, die expertise moet dus tijdelijk worden ingehuurd om het beleid op het gebied van de financiën, het personeel en de structuur van de organisatie up-to-date te helpen maken. 

In december 2012 is een start gemaakt met de update van de beleidsdocumenten. José Koster heeft ondersteuning geleverd bij de aanpassing van de HR-policy en heeft een workshop verzorgd voor de CAC-Nepal medewerkers. Met verschillende workshops onder leiding van een lokale consultant hebben de CAC-Nepal medewerkers de nieuwe beleidsdocumenten ontwikkeld.