Vandaag en gisteren contact gehad met onze relaties in Nepal om te horen wat de gevolgen van de zware aardbeving van 18 september 2011 zijn geweest.

Het epicentrum van de beving lag in de bergen van Sikkim dicht bij de Kangchenjunga (8586 m hoog) aan de grens met Nepal (district Taplejung). Er is veel schade gemeld aan huizen, scholen en ook aan het eeuwenoude Tibetaanse klooster in Olangchung Gola. Ook is er door lawines en aardverschuivingen in het gebied veel vee gedood. En er zijn tientallen in het wild levende Blue Sheep gedood. Dit is een zeldzaam soort schaap dat al met uitsterven wordt bedreigt.

School Bungkulung

Namgey Sherpa van de Bungkulung school, meldde dat er in het district Taplejung veel schade is aan gebouwen. Er zijn ook mensen omgekomen, maar tot nu toe lijkt het aantal slachtoffers beperkt.

Of er ook schade is aan de in aanbouw zijnde school in Bungkulung is nog niet bekend.

Jongens en meisjes

Van de jongens en meisjes die de stichting financieel steunt bij hun scholing is van één meisje en haar familie nog geen bericht gekomen. Dit meisje woont in Terathum, dat is een plaats dat alweer 15 km verder van het epicentrum van de aardbeving ligt dan Taplejung.

CAC-Nepal in Kathmandu

Tulasa Lata Amatya van CAC-Nepal wist te vertellen dat de schade in en om Kathmandu heel beperkt is. En dat voor zover bij haar bekend is, er onder de familie, vrienden en medewerkers van CAC-Nepal geen slachtoffers zijn gevallen.

Het epicentrum van de beving lag in de bergen van Sikkim dicht bij de Kangchenjunga (8586 m hoog) aan de grens met Nepal (district Taplejung). Er is veel schade gemeld aan huizen, scholen en ook aan het eeuwenoude Tibetaanse klooster in Olangchung Gola. Ook is er door lawines en aardverschuivingen in het gebied veel vee gedood. En er zijn tientallen in het wild levende Blue Sheep gedood. Dit is een zeldzaam soort schaap dat al met uitsterven wordt bedreigt.

School Bungkulung

Namgey Sherpa van de Bungkulung school, meldde dat er in het district Taplejung veel schade is aan gebouwen. Er zijn ook mensen omgekomen, maar tot nu toe lijkt het aantal slachtoffers beperkt.

Of er ook schade is aan de in aanbouw zijnde school in Bungkulung is nog niet bekend.

Jongens en meisjes

Van de jongens en meisjes die de stichting financieel steunt bij hun scholing is van één meisje en haar familie nog geen bericht gekomen. Dit meisje woont in Terathum, dat is een plaats dat alweer 15 km verder van het epicentrum van de aardbeving ligt dan Taplejung.

CAC-Nepal in Kathmandu

Tulasa Lata Amatya van CAC-Nepal wist te vertellen dat de schade in en om Kathmandu heel beperkt is. En dat voor zover bij haar bekend is, er onder de familie, vrienden en medewerkers van CAC-Nepal geen slachtoffers zijn gevallen.

 

03-08-2011

Begin 2011 heeft Paul Schram, voorzitter van Stichting Bungkulung een reis gemaakt door Oost-Nepal. Samen met de oprichter Kashang Tenzing en de voorzitter Namge Sherpa van de OMPH Rhi Society heeft hij een bezoek gebracht aan Bungkulung waar de school wordt gebouwd.

Het derde en laatste deel van het verslag.

Schoolproject Bungkulung

Er zijn de nodige vorderingen in de bouw gemaakt. Zo is het kantinegebouw tot aan het dakniveau gebouwd. Het hout (voor de kozijnen, ramen, deuren en dakconstructie) is grotendeels op de bouwplaats. Het riet voor het dak is echter door het slechte weer verrot en kan niet meer gebruikt worden. Het alternatief is nu om het plan te wijzigen en het oorspronkelijke plan om golfplaten te gebruiken van de plank te halen.

De bouwplaats voor de meisjes-verblijven is, door een gift van onze stichting, geëgaliseerd. Op het schoolterrein is een groentetuin aangelegd, waar inmiddels een en ander op wordt verbouwd voor consumptie van de werklieden en later voor de school.

Realistischer plan

Kashang Tenzing heeft een realistischer plan van aanpak opgesteld. Hij is tot inzicht gekomen dat de oorspronkelijke plannen van de OMPH Rhi society, om binnen twee jaar het gehele project van de grond te hebben te ambitieus zijn. Door financiële en organisatorische redenen is het tempo van realisatie naar beneden bijgesteld. De bedoeling is nu om te starten als er voldoende capaciteit is voor 20 kinderen. Een deel van de bouwwerken worden gerealiseerd en de beoogde functies worden tijdelijk aangepast aan de behoefte.

 

 

01-07-2011

In de periode van 12 februari 2011 tot en met 12 maart 2011 heeft Paul Schram, voorzitter van Stichting Bungkulung, een reis gemaakt naar en door Nepal. Het tweede van drie delen. Scholing van de kinderen. Ik heb alleen de moeder van Anjeela ontmoet. Anjeela (17 jaar oud) doet nu examen SLC (staat voor School Leaving Certificate). Hierna zal zij naar een vervolg opleiding gaan (klas 11 en 12). De kosten van de school van Anjeela zijn hoog vergeleken met de anderen (scholen/kinderen). Ik heb met haar moeder afgesproken dat zij een eigen bijdrage zal verzorgen. Zij komt met een voorstel. Voorlopig worden de opbrengsten van de verkoop van de door haar fabriekje geproduceerde Pashmina shawls gezien als eigen bijdrage. In juni/juli 2011 valt het besluit op de schoolkeuze van Anjeela. Waarschijnlijk vervolgt zij haar studie en gaat naar een campus voor klas 11 en 12. Dan is zij, afhankelijk van de resultaten, klaar voor de universiteit.  Tijdens mijn verblijf in Nepal kreeg ik van een Tibetaanse vader en moeder een verzoek voor financiële ondersteuning scholing tot met klas 10 (SLC) van Samdenla Sherpa, 13 jaar oud. Hij woont in Olangchung Gola, een dorp op ruim een dag lopen van de dichtstbijzijnde school in Lelep en drie dagen lopen van de districts hoofdplaats Taplejung. In Olangchung Gola zelf is geen school. De kinderen uit dit dorp gaan niet naar school als erg geen alternatief is. Het alternatief in dit geval is een boarding school in Taplejung. Verder heb ik drie kinderen van het gezin Kul Prasad Maden Limbu ontmoet: Anika, Dipendra en Silpa Maden Limbu. Tot 2009 jaar, dus voor de oprichting van Stichting Bungkulung, sinds 1998 heb ik hun scholing financieel ondersteund. Dat begon met de oudste Anika. Zij is inmiddels getrouwd, is moeder van een zoon en is gestopt met school. De andere twee gaan nog steeds naar school (klas 12) in Kathmandu. Zij zijn min of meer volwassen en hebben tijdelijk onderdak gekregen bij familie of kennissen uit Taplejung.

 

 

01-06-2011

In de periode van 12 februari 2011 tot en met 12 maart 2011 heeft Paul Schram, voorzitter van Stichting Bungkulung, een reis gemaakt naar en door Nepal. Hij heeft de bevindingen die voor de stichting relevant zijn in een verslag gezet.

Vandaag het eerste van drie delen.

Vrouwen en HIV-AIDS CAC-Nepal

Bezoek HIV-AIDS kliniek en trainingsruimte CAC-Nepal, Bhaktapur

Op 15 februari 2011 brengt Paul een bezoek de CAC-Nepal-kliniek in Bhaktapur, een stad op 20 kilometer van de hoofdstad Kathmandu. Die dag vindt er een training plaats voor female sex workers, ook wel prostituees genoemd. Deze kliniek is uniek in Nepal. Vrouwen, maar ook mannen kunnen hier anoniem worden getest op Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA), waaronder HIV-AIDS, en TBC, zonder dat degene die getest wordt  gestigmatiseerd wordt.

De training gaat onder andere over het aanbrengen en het veilig verwijderen van een condoom. Maar ook worden de vrouwen geïnformeerd hoe zij met hun verdiende geld om kunnen gaan, zoals de noodzaak om geld apart te zetten voor moeilijke tijden als zij ziek zijn of voor hun kind of man moeten zorgen en geen inkomsten hebben of juist grote uitgaven. Geld apart houden gebeurt meestal stiekem, buiten het gezichtsveld van de man of de pooier om.

De vrouwen zijn hier duidelijk op hun gemak en spreken openhartig over hun werk en leven. Er is door CAC-Nepal een veilige omgeving gecreëerd. De vrouwen worden hier niet gestigmatiseerd.

Toekomst CAC-Nepal

Tijdens mijn bezoek zie ik de werkzaamheden die plaatsvinden voor een aanbesteding. Het HIV-AIDS project loopt ten einde. De aanpak is succesvol gebleken. Een vervolgproject is het gevolg en wordt aanbesteed door de Wereldbank. Het werkveld van het vervolgproject wordt uitgebreid over een groter gebied.

Een bredere aanpak moet voorkomen dat deze mensen slachtoffer worden van uitbuiting door mensenhandel en prostitutie, of ziekten oplopen en/of verspreiden zoals SOA's.

Prostituees worden door de medewerkers van CAC opgezocht en worden geholpen zich weerbaarder te maken en te organiseren. Aan bewustwording over SOA's wordt gewerkt door bijvoorbeeld voorlichting met straattheater.

Daarnaast helpt CAC-Nepal kansarme meisjes en ook jongens die moeten werken en daardoor niet naar school gaan, door de ouders aan te spreken en kinderen te ondersteunen bij scholing.

Relatie CAC-Nepal en Stichting Bungkulung

Tulasa Lata Amatya is directeur van CAC-Nepal. De positie van Tulasa Lata Amatya, die opkomt voor de rechten van vrouwen in Nepal, en het internationale karakter van het vrouwenprogramma wordt tijdens mijn bezoek bevestigd. Zij is aangewezen als vertegenwoordiger van Nepal bij een vrouwenconferentie bij de UN in New York.

Een plan van aanpak voor vrouwenrechten in Nepal is aangenomen door het Nepalese parlement. Dat moet bij een UN-conferentie in New York uitgedragen worden. Tulasa heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het plan.

Het geld dat CAC-Nepal van de Stichting Bungkulung heeft ontvangen is gebruikt voor kleine activiteiten waar CAC-Nepal zelf de fondsen niet voor heeft en niet door projectgelden worden gedekt.

Het geld van 2010 is gebruikt voor een teambuilding dag voor het personeel. Er was een  bijeenkomst met eten, drinken en een stimuleringsprijs voor een van de medewerkers.

Daarnaast is eenmalig een reis van Tulasa Lata Amatya naar een vrouwenconferentie in New York, in maart 2010, gesponsord. Programma's zoals de vrouwenconferentie worden door de UN georganiseerd en zijn per definitie internationaal. Hier kan je alleen aan mee doen als je over de middelen beschikt om er naar toe af te reizen. De eigen organisaties in ontwikkelingslanden beschikken meestal niet over deze middelen. Hier wordt gewerkt met (individuele) sponsors die een dergelijke reis bekostigd.

 

 

17-03-2011
Foto's Nepaltour 2011

Met de Nepaltour 2011 heeft de stichting de volgende resultaten bereikt. De voorzitter van stichting Bungkulung heeft bezoeken gebracht aan de CAC-Nepal clinic in Bhaktapur en Kathmandu bezocht. En ter plaatste het werk van CAC-Nepal, een voorlichtingsdag voor female seks-workers, kunnen observeren (Klik hier voor foto's).

Daarnaast is een bezoek gebracht aan Bungkulung en op de hoogte gesteld van de stand van zaken de bouw van de school in Bungkulung (Klik hier voor foto's).

Met lokale ondernemers de mogelijkheid van een trekkingsroute van Taplejung naar Olangchung Gola onderzocht (Klik hier voor foto's). De dagelijkse gebeurtenissen van de Nepaltour waren tot 12 maart 2011 in een weblog op deze website te volgen.