Financiering van scholingsprojecten is niet eenvoudig. Hoewel families graag hun kinderen naar school laten gaan, zijn de kosten, vooral voor meisjes, een sluitpost.

Wij vragen dan ook altijd een plan van aanpak. Wat wil je voor je kind bereiken? Hoe lang gaat de financiering duren? Wat kan je zelf bijdragen?

Een aantal kinderen waar de scholing voor is betaald, hebben nu zelf kinderen. Zij zijn zich er meer van bewust hoe belangrijk een goed opleiding is.

De stichting financiert vooral de kosten voor opleiding tot en met het SLC (de 'school leaving certificate'). Maar ook hierna laten wij deze kinderen niet zomaar los. Als de wil en capaciteit er is om door te gaan dan willen wij het kind ook geheel of gedeeltelijk steunen bij de vervolgopleiding. Klik hier voor meer informatie over het schoolsysteem in Nepal.